Canon Marketing Japan Inc.Corporate OutlineBoard of Directors, Auditors and Officers

April 1, 2016

Board of Directors and Auditors

ChairmanHaruo Murase
President Masahiro Sakata
DirectorYutaka Usui
Koichi Yagi
Akihisa Kamimori
Yoshiyuki Matsusaka
Masachika Adachi
Shiro Hamada
Norihisa Doi
Akio Dobashi
Audit & Supervisory Board MemberMasahiro Shimizu
Fumio Ogaki
Shigeo Hasegawa
Kunihiko Tedo
Nobuyasu Kusumi

Executive Officers

President Masahiro Sakata
Senior Vice PresidentYutaka Usui
Koichi Yagi
Akihisa Kamimori
Yoshiyuki Matsusaka
Masachika Adachi
Keizo Go
Akihiko Kamino
Shinichi Inoue
Makoto Seki
Vice PresidentShiro Hamada
Hiroki Morita
Takeshi Iwaya
Koichi Mikami
Hiroki Iwase
Kunihiko Kubo
Yoshiyuki Kurihara
Executive OfficerHiroshi Takatsuki
Minoru Mizoguchi
Tomohiko Iwano
Toyomitsu Kaida
Masahiro Kido
Takeshi Hiraga
Hiroyoshi Fujisawa
Masaru Hayashi
Yasuhisa Oba
Kenji Minematsu
Kazuki Takenaka