Canon Marketing Japan Inc.Corporate OutlineBoard of Directors, Auditors and Officers

January 5, 2018

Board of Directors and Auditors

ChairmanHaruo Murase
President Masahiro Sakata
DirectorYutaka Usui
Koichi Yagi
Akihisa Kamimori
Yoshiyuki Matsusaka
Masachika Adachi
Shiro Hamada
Norihisa Doi
Akio Dobashi
Audit & Supervisory Board MemberMasahiro Shimizu
Fumio Ogaki
Shigeo Hasegawa
Kunihiko Tedo
Nobuyasu Kusumi

Executive Officers

President Masahiro Sakata
Senior Vice PresidentYutaka Usui
Koichi Yagi
Yoshiyuki Matsusaka
Masachika Adachi
Akihiko Kamino
Akihisa Kamimori
Shinichi Inoue
Makoto Seki
Vice PresidentShiro Hamada
Kunihiko Kubo
Hiroki Morita
Takeshi Iwaya
Koichi Mikami
Hiroshi Takatsuki
Executive OfficerHatsumi Hirukawa
Minoru Mizoguchi
Tomohiko Iwano
Toyomitsu Kaida
Hiroyoshi Fujisawa
Yasuhisa Oba
Masahiro Kido
Kazuki Takenaka
Yukihiro sasabe
Akira Kanazawa
Takeshi Hiraga
Kenji Minematsu