Canon Marketing Japan Inc.Corporate OutlineBoard of Directors, Auditors and Officers

March 28, 2018

Board of Directors and Auditors

President & Representative DirectorMasahiro Sakata
Senior Managing Director & Representative DirectorYutaka Usui
DirectorYoshiyuki Matsusaka
Masachika Adachi
Shiro Hamada
Akio Dobashi (Outside)
Yoshio Osawa (Outside)
Audit & Supervisory Board MemberMasahiro Shimizu
Shinichi Inoue
Kunihiko Tedo (Outside)
Nobuyasu Kusumi (Outside)
Shigeo Hasegawa (Outside)
April 1, 2018

Executive Officers

President Masahiro Sakata
Senior Vice PresidentYutaka Usui
Yoshiyuki Matsusaka
Masachika Adachi
Vice PresidentShiro Hamada
Kunihiko Kubo
Hiroki Morita
Takeshi Iwaya
Koichi Mikami
Hiroshi Takatsuki
Minoru Mizoguchi
Yasuhisa Oba
Takeshi Hiraga
Executive OfficerHatsumi Hirukawa
Tomohiko Iwano
Toyomitsu Kaida
Hiroyuki Matsumoto
Hiroyoshi Fujisawa
Masahiro Kido
Yukihiro Sasabe
Akira Kanazawa
Kazuki Takenaka
Hidekazu Matsui