Canon Marketing Japan Inc.Corporate OutlineBoard of Directors, Auditors and Officers

April 1,2023

Board of Directors and Auditors

President & Representative Director Masachika Adachi
DirectorMinoru Mizoguchi
Hatsumi Hirukawa
Tsuyoshi Osato
Yoshio Osawa (Outside)
Toshiharu Hasebeļ¼ˆOutsideļ¼‰
Hiroko Kawamoto(Outside)
Audit & Supervisory Board Member Shiro Hamada
Masatoshi Tanise
Iwao Hashimoto (Outside)
Nobutoshi Matsumoto (Outside)
Shigeo Hasegawa (Outside)

Executive Officers

President Masachika Adachi
Senior Vice President Minoru Mizoguchi
Koichi Mikami
Yukihiro Sasabe
Akira Kanazawa
Takeshi Hiraga
Vice President Hatsumi Hirukawa
Tsuyoshi Osato
Yasuhisa Oba
Katsuya Imoto
Yasuyuki Uotani
Hiroyuki Matsumoto
Executive Officer Takuya Joshin
Shinya Kondo
Hiroshi Kashihara
Kazuhisa Notsu
Toshihiro Masai
Naoaki Tokieda
Yoshihiro Hashimoto
Haruhiko Okubo