Canon Marketing Japan Inc.Corporate OutlineBoard of Directors, Auditors and Officers

March 27, 2019

Board of Directors and Auditors

President & Representative DirectorMasahiro Sakata
DirectorYoshiyuki Matsusaka
Masachika Adachi
Shiro Hamada
Akio Dobashi (Outside)
Yoshio Osawa (Outside)
Audit & Supervisory Board MemberMasahiro Shimizu
Shinichi Inoue
Kunihiko Tedo (Outside)
Nobuyasu Kusumi (Outside)
Shigeo Hasegawa (Outside)
April 1, 2019

Executive Officers

President Masahiro Sakata
Senior Vice PresidentYoshiyuki Matsusaka
Masachika Adachi
Vice PresidentShiro Hamada
Kunihiko Kubo
Hiroki Morita
Takeshi Iwaya
Koichi Mikami
Hiroshi Takatsuki
Minoru Mizoguchi
Yasuhisa Oba
Hatsumi Hirukawa
Takeshi Hiraga
Executive OfficerKatsuya Imoto
Tomohiko Iwano
Toyomitsu Kaida
Hiroyuki Matsumoto
Yasuyuki Uotani
Hiroyoshi Fujisawa
Akira Kanazawa
Yukihiro Sasabe
Kazuki Takenaka
Hidekazu Matsui